Lideri novog doba

 

Teme koje radim su…

– Vođenje timova danas

– Integracija timova

– Usklađivanje poslovnog i privatnog života

– Komuniciraj jasno. Glasno. I efektno.

– Kako da razumete druge. A i sebe.

U prosperitetnim timovima i organizacijama, akcije pojedinaca u sklopu njihovog radnog okruženja, usklađene su sa ciljevima i strateškim planovima višeg nivoa. Ovi ciljevi su, potom, usklađeni sa organizacionom kulturom i misijom u odnosu na šire okruženje. Postoji i drugi nivo usklađenosti pojedinca sa timom ili organizacijom, u kojem pojedinac ostvaruje i svoju i zajednički viziju. Postoje tri tipa usklađenosti:

• Lična usklađenost: „poravnatost“ svih unutrašnjih delova osobe;

• Usklađenost sa pratećim procesima u odnosu na cilj ili viziju;

• Sklad sa okruženjem, u kojem su ciljevi i akcije pojedinca ili grupe usklađeni sa većim sistemom (timom, organizacijom, zajednicom, kulturom, itd.)

U funkcionalnim sistemima, vrednosti i uverenja su usklađeni sa identitetom organizacije i okruženja. Ciljevi i akcije na ličnom nivou podržavaju funkcionalne ciljeve i strategije u vezi sa ulogom pojedinca, što je potom usklađeno sa organizacionom kulturom i identitetom i misijom u odnosu na šire okruženje. U nefunkcionalnim sistemima, vrednosti i uverenja koja su u sukobu sa osnovnim vrednostima pojedinaca, mogu preuzeti svoj „sopstveni“ život. I početi da rade kao mentalni „virusi“. Sa destruktivnim kapacitetom sličnom biološkim ili kompjuterskim virusima. Usklađenost je ključ za uspeh i dugotrajnost delotvornih pojedinaca, timova i organizacija.

 

Budite slobodni da sva pitanja u vezi sa Liderima novog doba pitate autorku i voditeljku Radionice, Mariju Grujić.