Verbalni aikido

Govor je slika duše. Kakav je čovek, takav mu je i govor. Podseća nas Seneka.

A znamo i da u početku beše Reč. I da Reč beše u Boga, i Bog da beše Reč.

I dok govorimo da stvaramo. Pa ipak govorimo onako kao što čujete svuda oko sebe. Ne obraćamo pažnju na najjaču kreativnu snagu koja se nalazi u nama. I koja svakom izgovorenom rečju stvara svet oko nas. A bogami i onaj u nama. Toliko pažnje posvećujemo svojim mišićima. Svom izgledu. A tako malo svojim rečima. A ništa nije snažnije od njih. Rekla bih. I nisam slučajno izabrala da se bavim rečima. 

Tokom devet godina Radionice, radionice sa rečima bile su apsolutne Miljenice. A ruku na srcu i meni su. Jer povezuju moje ljubavi. Univerzalne jezike. Matematiku. Logos. Logiku. I prevode ih simultano. Povezujući sve sa svime. Igra rečima. Obrascima. Logikom.

Zato sam posle svih godina igre staklenim perlama napravila Master klas Besprekorna upotreba reči. Moćan. Pametan. Jebitačan. I nadasve učinkovit.

Tema masterklasa: Besprekorna upotreba reči. Sa elementima verbalnog aikidoa.

Sa podnaslovom: Prava reč u pravi čas, čudesna je baš.

Čiji je cilj da procenite svoj rečnik. Ažurirate ga. I oplemenite. Kako biste stvarali stvarnost koju želite. Umesto one koju ne želite. I kako biste uronili u ogromnu snagu koja se nalazi u vama. I svuda oko vas.

Počinjemo transformacionim rečnikom. Svesnim procenjivanjem i obogaćivanjem rečnika koji koristite. Povezujući reči koje koristite sa iskustvima koje stvarate. Razumevajući ogromnu snagu reči. Koje imaju moć da usreće. Da iscele. Ali i da snažno poput mača povrede. Ili razbole. A prejake reči imaju snagu i da ubiju.

Iz rečnika svakako valja izbaciti viruse. Koji se tako vešto uvuku u naše jezike. Stvarajući nam tolike kuršluse. Kojih najčešće nismo ni svesni. Ne povezujemo reči koje govorimo i stvarnost koju živimo. Kada ovo povežemo, sprovodimo proces imunizacije u visoko pandemičnom verbalnom ambijentu. Do kojeg je naš jezik stigao. Razumevamo kako da verbalne viruse prepoznamo. I od njih se zaštitimo. Stvarajući stvarnost koju želimo. Umesto one koje ne želimo.

Naš jezik je dva koraka od samog iskustva. Zato ćemo povezati površinsku strukturu koju jezik predstavalja sa dubokom strukturom. Lagumima u nama. Našim logosom. Ličnim sistemom tautologija. Sa našom dušom. Proveriti ga. Ponegovati. Ažurirati. I povezati neke nepovezane sinapse. Da vam se više ne dešava naknadna pamet. Nego da prave reči kažete u pravi čas.

Potom sledi uron u dublje obrasce. Razumevanje snage reči velikih govornika. Učitelja. Iscelitelja. Lidera. Platona, Konfučija, Bude, Isusa. Čije reči jednako sveže i snažno odjekuju milenijumima. Naravno da se iza njih nalaze logički i matematički obrasci. Koje njihove reči čine tako snažnim. I večnim. Tako utisnutim u naša srca.

Iz ovog izvora su nastali obrasci spretnih usta. Koje ćete koristiti u svim vašim pregovorima. Dogovorima. Kad god je potrebno da nekoga u nešto (raz)uverite. Počevši od sebe. I da spretnim intervencijama menjate perspektive sagovornika.

Master klas Besprekorne upotrebe reči poziva nas na mentalno i logičko razgibavanje. I razigravanje. Razumevanje magije jezika. I na demistifikaciju jezika magije. Kada se sretnu matematika, logos, naš razum… i jezik… desi se bespekorna upotreba reči. Sa elementima verbalnog aikidoa.

Master klas dešavaće se onlajn tokom 8 četvrtaka u terminu od 20:00 do 22:300 po Počevši od 21. oktobra.

Za slučaj da ste sprečeni da prisustvujete nekom master-klasu, i na to smo mislili. Već sutra ujutru vas čeka snimak prethodnog dana. I tako za sve časove. Što znači da ćete na večno dobiti i snimke vaših klasova. Kako biste ih mogli ponovo prolaziti kad god poželite. Takođe, dobijate i praktikum. Koji planiram jednog dana da izdam u formatu udžbenika. 

Cena Master klasa je 190 eura. Koji se plaćaju u dve mesečne rate.

Prijave su u toku Do popunjavanja broja od 24 učesnika. Možete mi pisati na mail marija.grujic.bepa@gmail.com

I imajte se bujno & bajno, 

Bepa