Sandra Draganov

Za mene rad sa Marijom Grujić, bilo na individualnim sesijama ili na Radionici znači rast, razvoj i ljubav. Marija je moja učiteljica života, s kojom sam naučila da živim u sadašnjosti i radujem se budućnosti.
Sandra DraganovFree lance producentkinja