RADIONICA ,,NA PUTOVANJU HEROJA”

 

 

Radionica „Na putovanju heroja“ je strukturirano iskustvo transformacije koje vas vodi do vaših odgovora na večita pitanja:

Kako živeti život natopljen smislom?
Koji je to najdublji život na koji ste pozvani?
Kako možete da odgovorite na ovaj poziv?

Radionica „Na putovanju heroja“ će vas podržati da osetite i otkrijete šta je vaše jedinstveno putovanje, i kako da na njemu živite puno i duboko.

Svrha Radionice je da tokom putovanja istražite kako se možete povezati i uskladiti sa najdubljim slojevima svog bića, tako da je sve što osećate, mislite i radite u svetu usklađeno sa vašim suštinom.

Na putovanju heroja radi se o buđenju i otvaranju onome što vam život donosi i što traži od vas. Ovaj poziv nije uvek lak. Inače ne bi bio potreban heroj ga putuje.

Putovanje heroja traje tokom 12 meseci u 12 celodnevnih tematskih radionica, od
kojih je svaka posebna tematska celina, a sve zajedno daju vam snažnu podršku za
putovanje heroja.

Putovanje heroja je strukturirano iskustvo transformacije koje će vas voditi mnogo dalje nego što na početku možete i da zamislite.

Šta čini i održava osećaj živosti, kreativnosti, vizije u životu ličnosti, odnosa ili grupe?
Kako da „duša plješće rukama i da peva“ u vašem životu, životu tima, ogranizacije?

Ovo su neka od ključnih pitanja kojima ćemo se baviti u našem radu. Verujem da će i materijali i procesi koje istražujemo biti značajni za vas.

Putovanje heroja će vam dati mnoge blagodeti, kao što je osećaj smisla, osećaj da ste živi u svom životu. Sa ovim dobrobitima u paketu dolaze i zahtevi koji se postavljaju pred vas, u formi cene putovanja. Gde god ima svetla, uvek će biti i senki; u stvari, možemo reći da što je sjajnije svetlo, to su tamnije senke. A živeti pun život znači baviti se i senkama i svetlom.

Na putovanju heroja ćemo se fokusirati jednako na ono što zovemo darovi i rane. Duboko u svakom od nas nalazi se dar koji smo tu da damo svetu. Ali jednako duboko u svakom od nas je i ranjenost. Ova ranjenost ne počinje našim ličnim životom – mi nosimo porodične rane, rane naše kulture; nosimo rane naše planete. Na putovanju heroja ćete osvestiti kako da se povežete duboko i pozitivno sa obe ove energije.

Na putovanju heroja učite kako da istovremeno živite svoje darove i da lečite svoje rane. Vaša snaga i vaša punina se nalaze u obe ove energije. Ove dve energije su centralne sile koje utiču na sve vaše odnose, vaš profesionalni život, vaše zdravlje i vaš lični razvoj –ovaj simultani proces isceljenja i deljenja vaših darova je suština putovanja heroja.

Kada govorimo o putovanju heroja, nećemo ga istraživati u smislu nekog intelektualnog koncepta, nego kao iskustvo koje, kada ga duboko udahnete, počinje da budi čitav niz iskustava u vašem telu.

Tematske radionice u sklopu Radionice Na putovanju heroja su:

1. Heroj mapira putovanje;
2. Tri uma na istom zadatku:
3. Slatka tama;
4. Hod arhetipovima transformacije;
5. Strawberry Fields Forever;
6. Navigacija putovanja;
7. Navigacija putovanja u ritmovima života;
8.Think & Blink;
9. Blink &Think;
10. Verbalni aikido 1; 
11. Verbalni aikido 2;
12. Herojski vodič kući.

Polazna premisa putovanja heroja jeste da je svaki život putovanje heroja. Rečima Mike Antića, „Svako na svetu ima jednu dužnost koju nikada nije imao niko drugi. Odgonetaj je odmah. Nemoj da dočekaš godine, da staneš nasred sveta i pitaš: šta ću biti?“

Marta Graham, simbol i pionir modernog plesa, aktivna i u svojim devedesetim godinama rekla je: Vaša jedinstvena vitalnost i neponovljiva životna snaga izražavaju se kroz vas akcijom. I kako ste u svim vremenima samo jedni i jedini vi, ovaj izraz je jedinstven. Ako ga blokirate, on nikada neće postojati kroz neki drugi medijum i biće zauvek izgubljen. Svet ga neće imati. Nije vaše da određujete koliko je ovaj izraz dobar; niti kako se poredi sa drugim izrazima. Vaš je posao da držite svoj kanal otvorenim. Vaš
posao na putovanju heroja jeste da držite svoj kanal otvorenim – i dozvolite životu da teče kroz vas.

Ovo je esencija putovanja heroja: držati svoj kanal otvorenim. Ključni deo putovanja je da identifikujete i oslobodite ono što zatvara vaš kanal i što uzrokuje da gubite svoju vitalnost i životnu snagu. Tražićemo da otkrijete i transformišete senovite snage koje vas blokiraju u izražavanju vaše neponovljive energije. Jedan od glavnih ciljeva Radionice „Na putovanju heroja“ jeste da vas podrži u razvijanju sredstava kojima ćete držati svoj kanal otvorenim – u svakodnevnom životu, na poslu, sa vašom decom, partnerima, čak i kada ste na nekoj radionici ili treningu.

Opšti okvir putovanja heroja temelji se na radu Džozefa Kembela. Kembel je američki mitologista, koji je godinama izučavao različite priče, legende i mitove, uključujući muškarce i žene iz različitih kultura tokom istorije. Kembel je primetio da kroz sve ove priče i primere postoji određena „duboka struktura“ koju je nazvao „putovanje heroja“. Njegova prva knjiga se zove „Heroj sa hiljadu lica“, u kojoj naglašava da postoji toliko mnogo različitih načina da se izrazi putovanje heroja, a svi ovi načini imaju zajednički okvir. Sledeći koraci predstavlju jednostavnu verziju putne mape koju je dao Kembel, a koju ćemo koristiti da bismo navigirali putem heroja.

Koraci na putovanju heroja

1. Čuti poziv
2. Posvetiti se pozivu (prevazići odbijanje)
3. Preći prag (inicijacija)
4. Naći vodiče
5. Susresti i transformisati demone
6. Razviti sebe i nove resurse
7. Transformacija
8. Povratak kući sa darovima

Ako ne pronađete svoj poziv, vrlo je verovatno da nećete biti mnogo srećni, a ovaj osećaj uglavnom prate izgubljenost, konfuzija ili značajne poteškoće. Ove poteškoće mogu biti profesionalne, zdravstvene ili u formi nefunkcionalnih odnosa.

Temeljnu strukturu Radionice „Na putovanju heroja“ čine rad i istoimeni program Roberta Diltsa i Stivena Giligena, zasnovan na radu Džozefa Kembela, koji sa beskrajnom zahvalnošću, dubokim poštovanjem i velikim uvažavanjem prenosim herojima na ovim prostorima.

Njihovom radu, a sledeći strukturu Putovanja heroja, razgranala sam i druge radove Roberta Diltsa, Dipaka Čopre, Grega Brejdena, Toma Besta, Čarlsa Foknera i Entoni Robinsa i napravila Radionicu „Na putovanju heroja.“

Putovanje heroja je nastavak Radionice „Sve što ste oduvek želeli, a niste znali kako.“

Sada kada znate kako da ostvarite sve što ste oduvek želeli, idemo korak dalje i dublje u
središte sebe.

Na Radionici „Sve što ste oduvek želeli, a niste znali kako“, polazni koncepti su: praktični
sanjari, uspeh i ciljevi. Na putovanju heroja, počinjemo kao heroji, koji imaju poziv, darove da podare i rane da iscele.

Rečima dr. Vejn Dajera, rastemo od ambicije do svrhe, od praktičnih sanjara do heroja,
od uspeha do poziva, od ciljeva do darova i rana.

raktični sanjari su spremni za heroje, a uspeh i ciljeve prevešćete na vaš poziv,
jedinstvenii izraz vašeg bića.

Šta Putovanje heroja JESTE, a šta NIJE?

Putovanje heroja je strukturirano iskustvo transformacije koje će vas voditi mnogo dalje nego što na početku možete i da zamislite. Putovanje heroja se bavi svim predvidivim stanicama i etapama svakog putovanja heroja.

Radioničarski dani su vrlo intenzivni i traju od 10:00 do 18:00, nekada i do 19 – 20 časova. Način rada na Radionicama nije predavanje. Način rada jeste naš zajednički živi, interaktivan i razigrani proces, koji ja vodim i dajem mu strukuturu, a vi ga obogaćujete sadržajem, u meri koja vama prija. Tokom našeg rada, tokom svih vežbi, bavljenja tehnikama i diskusijama, slobodni ste da zadržite svu svoju privatnost i da sa grupom delite samo uvide i upitanosti koje želite.

Radionica je nesvakidašnja prilika da u klubu heroja upoznate druge heroje i da razvijete nova prijateljstva i partnerstva. Radioničari kažu da je Radionica najbolje mesto u gradu, sa čime se ja slažem. Heroji kažu da je radionica je potentno stanje svesti. I još mnogo toga.

Radionica nije čarobni štapić koji će vas sam od sebe načiniti herojima. Radionica je jedan od vodiča na vašem putovanju. Radionica će vam dati sve što vam na putovanju heroja treba, a heroji na vašem putu ste vi. Na ovaj put se ne kreće sa pola srca, potrebno je da mu se posvetite i da se bavite sobom i zadacima na putovanju, a moja je čast i radost su da vam budem jedan od vodiča i inspiracija na vašem putovanju.
Ja sam tu da vas podržim i tokom radioničarskih dana, ali i u mentorskom procesu, koji će se dešavati on-line, telefonom, a po potrebi i u formi individualnih sastanaka, između radionica.

Tokom 12 radioničarskih dana, kroz 12 zasebnih tematskih celina tokom 12 meseci postići ćete sledeće:

  •  Osetićete i otkrićete šta je vaše jedinstveno putovanje i kako da na njemu živite puno i duboko, sa osećajem smisla i osećajem da ste živi u svom životu.
  • Razumećete kako da „vaša duša plješće rukama i da peva“ u vašem životu, i u životu vašeg tima i ogranizacije.
  • Znaćete kako se možete povezati i uskladiti sa najdubljim slojevima svog bića, tako da je sve što osećate, mislite i radite u svetu usklađeno sa vašim suštinom.
  •  Naučićete kako da držite „svoj kanal otvorenim.“
  • Znaćete kako da održavate osećaj živosti, kreativnosti, vizije u vašem životu, u odnosima i grupama kojima pripadate.
  •  Naučićete kako da istovremeno živite svoje darove i da lečite svoje rane.

Ako život doživite kao putovanje heroja, on će vam podariti najčudesnije darove, baš kao i što silazak sa ovog puta može uzrokovati značajnu patnju.

Verujem da će vam Radionica „Na putovanju heroja“ pomoći da osetite i otkrijete šta je vaše putovanje, i kako da na njemu živite puno i duboko. Moj cilj je da istražite kako se možete povezati i uskladiti sa najdubljim slojevima svog bića, tako da je sve što osećate, mislite i radite u svetu usklađeno sa vašom suštinom.

Radionica je pravo mesto za vas….

… Ako se osećate kao heroji koji u sebi nose mnogo više od onog što trenutno iskazuju;
… Ako osećate i osluškujete poziv u sebi;
… Ako ste spremni da pređete prag, ostavite znani svet i krenete u istraživanje
nepoznate teritorije na koju vas poziv zove;
… Ako osećate potrebu da aktivirate svoje darove i iscelite svoje rane…
… Ako od života zahtevate dimenziju više;
… Ako od sebe očekujete jedinstven život satkan od mnogih putovanja heroja;
… Ako želite da prevaziđete sebe i da date značajan doprinos svojoj zajednici, donoseći
joj darove i eliksire sa putovanja;
… Ako ste spremni da prihvatite i zahteve koje putovanje postavlja pred vas, u formi
cene putovanja.

Da biste krenuli putem heroja, potrebno je da ste integrisali i da iskustveno baratate pojmovima: neurologički nivoi, identitet, vrednosti, uverenja, strategije. Ova znanja mogli ste steći na Radionici „Sve što ste oduvek želeli, a niste znali kako“; na nekoj od edukacija ličnog razvoja: NLP Practitioner, transakciona analiza, geštalt, REBT….

Na putovanje heroja možete se priključiti i ako ste ovu materiju naučili samostalno. Za putovanje heroja  nisu potrebni sertifikati niti potvrde, potrebno je da se osećate kao heroj, koji je čuo svoj poziv i koji je spreman za putovanje.

Utiske radioničara možete pogledati ovde.

A možete i da zavirite u delić atmosfere sa radionice.

Radionica se održava u Beogradu u Tadeuša Košćuška 84.

Budite slobodni da sva pitanja u vezi sa Putovanjem heroja pitate autorku i voditeljku Radionice, Mariju Grujić. 

Srećno vam putovanje heroja želim!