Ljubinka Kaluđerović

Radionice su imale veliku važnost za mene i uspostavljanje stabilnosti u vrlo specifičnom periodu mog života. Posle njih ništa nije isto, a naročito nisu ista moja uverenja, vrednosti, stavovi, odnosi sa ljudima, odnos sa samom sobom. Treba li očekivati i postići više od toga?!
Pored fantastične lične nadgradnje  posebno uživam u procesu u kom su svi pojedinci u grupi doživeli fantastičan razvoj. Svi su svesni promena koje im se događaju i kako kroz rad u radionicama menjaju ono što ih je do tada sputavalo u nešto što ih oslobađa. Svi su toliko puno toga promenili na sebi i u sebi, da se to može otkriti u sjaju njihovih očiju. To je posebno lepo kad zasija u očima “dece” koja kroz radionicu stiču dodatnu sigurnost, odvažnost, formiraju stav. Upravo je to bio nedostajući faktor u svim njihovim formalnim obrazovanjima i školovanjima. To im baš niko nije predstavio na taj način kako si ti poređala stvari, stavljajući ih u centar univerzuma sa kojim neprestano komuniciraju, dajući, ali i zahtevajući posvećenost.

Ljubinka KaluđerovićSekretarka odbora za zaštitu životne sredine, SKGO