Osmonedeljna onlajn radionica superiornog donošenja odluka

Think & Blink

Na ovoj radionici se na sveobuhvatan način bavimo sistemom donošenja odluka. Kako bismo donosili bolje odluke. Kako bismo ih donosili brže i lakše. I kako bismo postali svojih svesnih i nesvesnih procesa koji u donošenju odluka učestvuju.

Na ovoj radionici razumećete i obogatiti svoje strategije donošenja odluka.

A dobićete i vrlo praktične alate koji će vam pomoči da donosite dobre odluke i „u letu“.

Takođe, razumećete kako u ovom procesu sarađuju naš svesni i nesvesni deo. Naročito ćemo se pozabaviti nesvesnim delom. I ponegovati ga. Kako biste znali kada je vreme za Think. A kada za Blink. Sve zasluge i svu čast u našem zapadnom sistemu razmišljanja dobija svesni um. Kažemo „Budi racionalan“. Nikada ne kažemo „Budi iracionalan.“ Volimo da mislimo da svesno donosimo odluke. I verujemo da je pod našom svesnom kontrolom mnogo više nego što to jeste. Ipak… nauka kaže da je 94% odlučivanja i rezonovanja nesvesno.

Najbolje odluke ne donose oni koji obrade najviše informacija. Niti oni koji najviše razmišljaju. Već oni koji su usavršili veštinu filtriranja malog broja bitnih faktora iz obilja promenljivih. Nakon ove radionice… o razmišljanju nećete misliti na isti način. 😉

U ovu radionicu superiornog donošenja odluka utkanu su mnoge teme koje su esencijalne za superiorno donošenje odluka. Razumevanje i ažuriranje svog sistema vrednosti. Koji je naročito važan danas. U vreme globalnog prevrednovanja. Promene vrednosti i u spoljašnjem i u unutrašnjem svetu. Tu su i znanja druge polovine XX veka. Matematički modeli višekriterijumskog odlučivanja. Strategije donošenja odluke. Teorija igara. A bogami i učenja XXI veka. Učenja neuro-nauka. Submodaliteti. Specijalitete NLP-ja. Koje sam imala priliku da učim od svetskih majstora donošenja (visoko rizičnih) odluka. Sve to sam demistifikovala. I prevela na jezik svakodnevice. Da ga razume svako. 

Da nas podsetim da se naši životi stvaraju u trenucima odluke. A odluke koje donosimo upravo sada i svakoga dana određuju pravac i tok našeg života. Šta (ne)činimo. Kako se osećamo. I to ko postajemo.

Ako vam se čini da bi superiorno donošenje odluka unapredilo vaše „male“ i „velike“ odluke, imate priliku da se priključite radionici već od 1. juna. Pa narednih 8 sreda u terminu od 20:00 do 22:00.

Za slučaj da ste sprečeni da prisustvujete nekoj radionici, i na to smo mislili. Već sutra ujutru vas čeka snimak prethodnog dana. I tako za sve časove. Što znači da na večno dobijati snimke svih vaših klasova. Kako biste im mogli ponovo pristupiti kad god poželite. Takođe, dobijate i praktikum. Koji planiram jednog dana da izdam u formatu udžbenika. 

Cena Master klasa je 190 eura. Koji se plaćaju u dve mesečne rate.

Prijave su u toku. Do popunjavanja broja od 20 učesnika. Možete mi pisati na mail marija.grujic.bepa@gmail.com

I imajte se bujno & bajno, 

Bepa