Milica Bubanja

Kada sebe uporedim danas i pre godinu dana kad sam pocela individualne konsultacije sa Marijom, imam osećaj da sam se lansirala u Svemir. Da, baš tako. Sve – Mir. I sve i sa mirom u srcu. Rezultati su vrlo merljivi, moja umetnost produktivnija, usmerenija, prizemna… našla sam pravac, motivaciju. Marija me je strpljivo i stručno vodila kroz taj proces. Ako bih morala da izaberem samo jedan njen kvalitet kao savetnika, bila bi to vera. Ona je verovala u mene čak i onda kad sam ja imala period senki. Naročito tada. Od tih senki bismo napravile igru. I sve je nekako opet dobilo smisao. Hvala ti mnogo, najdraža moja rasplitačice zamršenih niti srca. Koje zatim uplićeš u tkanje smisla. ????????????

Milica BubanjaLjubljana, Slovenija