Kratki kurs o čudima

 

Kratki kurs o čudima je pojednostavljenje & sistematizacija & kvintesencijalizacija svih mojih znanja. Utemeljen je u matematici & višem življenjenju. U univerzalnim zakonima & ključnim principima. U tri decenije rada sa ljudima. U razumevanju njihovih rezona & aksioma njihovih svetova. I ključnim principima. Koji ih navigaju. Četrdeset pet generacija studenata Radionice. Experience-a. Po svim orbitalama. Da ne kažem holističkog ;): Da ne zaboravim da dodam ni vrlo važan princip. Duboko uvažavanje misterije. Bez namere da spoznam nespoznatljivo. Naprotiv. U saradnji sa prirodom. Iz koje sva čudesnost i nastaje.

Jer šta je čudo… nego nepoznavanje zakona prirode. A nepoznavanje zakona škodi. Drugim rečima… ko razume zakone prirode i zakone preobražaja…. postaje gospodar svoje sudbine. Uzima kormilo svog života u svoje ruke. I u najturbulentnijim vremenima. Te može da naviga svoje putovanje u dosluhu sa prirodnim silama. Tako da mu budu prijatelji. Saveznici. Da zna kada treba da zategne… a kada da popusti. Do-pusti. O-pusti.

Šta kome više nije jasno? Sve je tako jednostavno. Pitaju se neki. Gledajući ljude kako tumaraju zbunjeni pred kompleksnošću života. Upitani su došli do formule svog čudesnog življenja. Živeći i slažući svoja znanja u svoje sisteme. A ja sam se čudila što se oni čude… podsećajući ih da su proveli sate i dane i godine i decenije u potrazi za čudesnim. Baš kao što sam se i ja nekada davno pitala. Kako ovo ne razumeju? Pa to je tako očigledno. Trivijalno… omiljena reč matematičara. Lako je kad znaš. Kad vidiš rešen matematički zadatak.

Nuh… valja osvestiti svoj proces razmišljanja. Jer nije znanje samo znanje znati… nego ga i osvestiti… poređati… pročistiti… sistematizovati. Da bismo ga mogli koristiti. Pa dati. I upravo tako je 2012. nastala moja Radionica. Beleženjem mog procesa razmišljanja. Za koji sam nekada mislila da ga svi imaju. Jer je common sense. Međutim… common sense is not common at all. A onda… tokom godina sam svoja znanja pročišćavala. I sve više pojednostavljivala. Sklanjala sam svaku komplikaciju. I narasla do jednostavnosti. Do kvintesencije svih mojih dosadašnjih učenja. U formi Kratkog kursa o čudima.

Upravo zato sam ovaj kvintesencijalan… gust… sadržajem i suštinom bogat program nazvala jednostavnim rečima. Kratki kurs o čudima. U skladu sa paradoksom života. Da pozove one koji su spremni da narastu do jednostavnosti. A ekipa koja se loži na pompeznost i bombastičnost master klas grande komplikacije… do našeg susreta valja da pređe još neku milju.

Kome je namenjen Kratki kurs o čudima?

Namenjen je baš vama… ako želite da u život unesete čudesnost…  dimenziju više…

I vama koji želite da saberete dva & 2. Ako imate mnoga nepovezana znanja & želite da ih povežete… da ih pojednostavite… poređate… iskristališete do živog znanja.. do znanja… koje ćete najpre razumeti vi… a onda i ljudi oko vas.

Kako biste lakše i lepše navigali životnim složenostima u dosluhu sa prirodnim silama… kako biste znali kada da zategnete… a kada da popustite. Dopustite. Opustite. Kada da budete veliki… a kada mali. I kako da baratate paradoksima života.

Da ne zaboravim ni Lepi svet. Božanstvenu ekipu. Koja se okuplja oko mojih saznajnih & spoznajnih & zabavnih doživljaja. Po svim orbitalama. Koji će vam svakako podariti mnoga svoja blaga. I svoja znanja. Baš kao i vi njima. Udruženi kreativni proces je to.

Kratki kurs o čudima premijerno će se dešavati u onlajn formatu od 27. maja. Susreti se dešavaju na zoom-u, svake druge srede, od 19 do 22h. Četiri meseca. Osam modula.

U slučaju da ste sprečeni da prisustvujete uživo, već sutra ujutru vas na mailu čekaju snimak i materijali. Sistematizovani materijali čine praktikum. A namera mi je da iz našeg Kratkog kursa o čudima nastane esencija esencije. Parfem parfema. Nešto kao što su dve crvene i plave mini knjižice matematičkih formula. Poznate ekipi iz XX veka. Mini formule – maksimalan efekat.

Cena Kratkog kursa o čudima je 400 eura. Odnosno 50 eura po modulu. Za rane prijave… koje važe do 15. maja… čeka vas popust od 10%.

Plaćanje je modularno. A nakon svakog modula možete da odlučite da li sa kursom nastavljate.

Moja je radost i privilegija deliti sistematizovanu matematiku višeg življenja sa vama.

U svakom slučaju… imajte se divno. Želim nam svima da pojednostavimo svakodnevicu. I da ne zaboravimo da se u svim naviganjima igramo. Naročito u vreme oluja. Esencijalni je princip paradoks menadžmenta.

Jer… da bismo živeli dobar život… potrebno je da što više ličimo na sam život. A šta je život… nego Čudo.

Vidimo se na Kratkom kursu o Čudima.

Bepa

Amazonija, 8. maj 2024.