Svetlana Pekez

Marija vam pruža ruku i poziva vas na uzbudljivo i vrtoglavo putovanje.

U Sebe.

Da pronađete svoje Snove, zaboravljene talente, istinske želje i težnje vašeg bića.

Da promenite ograničavajuće stavove i uverenja. Da postanete svesni svojih misli i reči koje svakodnevno izgovarate.

Kada jednom krenete put se otvara sam.

I nakon radionica nastavljam da idem putem ličnog razvoja. Osvešćena, osnažena i sigurnija u sebe.

Prepustite se.

I uživajte u putu ….

Svetlana Pekez