Bojan Kosanović

Verujem sebi.

Znam da vredim.

Snove prevodim u javu: moj biznis, vozim motor, avion.

Volim sebe.

Biram ljude, odnose, događaje.

Bojan Kosanović